“Пахтасаноат илмий маркази” АЖ хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30/30.11.2021.Т.141.01 рақамли Илмий Кенгашининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди

0
275

♻️♻️Кун тартибида:

1) Маллаев Орифжон Самад ўғли

«Тозалаш камерали аррали жин учун чигитни қўшимча чиқариш қурилмаси конструкциясини асослаш» мавзусида техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 05.02.03 – «Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари» ихтисослига бўйича;

2) Ахмедов Мирзокир Хакимович

«Пахтани аррали жинлашнинг муқобил техника ва технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусида техника фанлари доктори (DSc) 05.06.02-“Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослига бўйича диссертация иши ҳимояси бўлиб ўтди.

Publication author

offline 10 months

Abdullo

Comments: 0Publics: 181Registration: 25-08-2022