Истиқболли режалаштириш ва акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими

 

Асосий вазифалар ва функциялар

Соҳадаги аҳвол ва тенденциялардан келиб чиққан ҳолда Илмий Марказнинг ягона иқтисодий сиёсатини  шакллантиради.

Харажатларни режалаштириш тизимини такомиллаштиради ва уни Илмий марказнинг фаолиятини юритишда жорий этади

Корхонанинг иқтисодий фаолияти ва ривожлантиришнинг истиқболли ва жорий режалари ҳамда бизнес-режасининг лойиҳаларини ишлаб чиқади.

Илмий марказнинг бизнес-режаси ва  иқтисодий фаолиятининг ижро қисмлари бўйича барча турдаги ҳисоботларни шакллантиришда ва  иқтисодий фаолиятининг таҳлилида иштирок этади.

Илмий марказ ва унинг бўлимлар бўйича иш ҳажмлари ва меҳнат сарфлари кўрсаткичлари  ҳисобини бажаради, бўлимлар бўйича юкланганлик ва воситалар сарфини таҳлил қилади.

Барча турдаги шартномаларни тузишда иштирок этади.

Акциядорлар ва қимматбаҳо қоғозлар билан боғлиқ барча тадбирларни тайёрлайди ва ўтказади.

Бўлим мудири: Мардонов.Ш

Телефон: (+99871) 207-04-03 (777)

Қимматли қоғозлар бўйича етакчи мутахассис – Досанов Г.