Пахта хомашёсини тайёрлаш ва янги навлар апробацияси лабораторияси

         Асосий вазифалар ва функциялар

Районлаштирилган навлар хомашёси ва улардан олинган пахта маҳсулотларининг сифат ва технологик кўрсаткичларини ўрганиш бўйича ишларни амалга оширади.

Хом ашё ва соҳада ишлатиладиган материаллар бўйича меёрий-техник ҳужжатлар, шу жумладан   уларнинг ишлаб чиқаришдаги сарфлари бўйича меъёрлар услуби ишлаб чиқаради.

Пахта маҳсулотларининг чиқиш меъёрлари,  қуритиш-тозалаш цехлари ва асосий ишлаб чиқаришнинг куйиндилари меъёрларини аниқлайди.

Истиқболли навларни аниқлаш мақсадида янги навларни районлаштирилган навлар солиштириб ўрганишда иштирок этади.

Лаборатория мудири: Умарходжаев Б.

Телефон: (+99871)  254-19-01.

Ўзбекистон Республикасида пахта маҳсулотларининг тойлаш жараёнини хозирги ҳолати

Фаолиятнинг асосий йуналишлари:

– хом ашё ва ғўзанинг янги навлари соҳасида тадқиқотлар олиб бориш;

– илмий-тадқиқот ва экспериментал ишларни дастурлар , хўжалик шартномалари,грантлар, шу жумладан халқаро контрактлар бўйича олиб бориш;

– Соҳанинг техник ҳолатини таҳлил қилиш ва ишлаб чиқаришни ривожлантириш ҳамда соҳа корхоналарининг, биринчи навбатда тажриба-экспериментал корхоналарининг ишлаб чиқариш қувватларини янгилаш бўйича яқин муддатга ва истиқболли даврга режалаштириш бўйича асосланган таклифлар тайёрлаш.

– Тугалланган илмий-тадқиқот ишланмаларини тажриба-экспериментал корхоналар ва сўнгра бутун саноатда жорий этиш бўйича тавсиялар тайёрлаш;

– Тегишли ташкилотларга ишлаб чиқаришга янги машина,механизм ва ускуналарни тайёрлаб етказиб бериш учун уларга қўйилган дастлабки талаблар кўрсатилган талабномаларни ишлаб чиқиш ва топшириш;

– Соҳавий меёрий-техник ва услубий ҳужжатлар ҳамда технологик ускуналардан оқилона фойдаланиш бўйича қўлланма ва тавсиялар ишлаб чиқиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш;

– Соҳа корхоналарига янги техника ва прогрессив технологияларни жорий этишда зарур амалий ёрдам бериш;